กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์145,841.61102,808.1029.5 %5.06,652.241,089.7883.6 %5.0
สำนักกษาปณ์57,593.1243,103.0025.2 %5.014,180.931,501.8589.4 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน11,309.899,567.0015.4 %5.03,184.64505.4884.1 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา9,676.856,708.0030.7 %5.02,623.381,016.6761.2 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน12,422.3811,000.0011.5 %5.06,146.00202.8396.7 %5.0
รวม 236,844 173,186 26.88 % 32,787 4,317 86.83 %