สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ365,892.47297,432.0018.7 %5.07,230.673,710.5448.7 %5.0
รวม 365,892 297,432 18.71 % 7,231 3,711 48.68 %