ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน87,013.6131,000.0064.4 %5.04,788.74135.0697.2 %5.0
รวม 87,014 31,000 64.37 % 4,789 135 97.18 %