สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน125,391.11234,309.00-86.9 %0.06,836.711,674.3075.5 %5.0
รวม 125,391 234,309 -86.86 % 6,837 1,674 75.51 %