กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง249,008.55369,000.00-48.2 %0.010,175.99701.8793.1 %5.0
รวม 249,009 369,000 -48.19 % 10,176 702 93.10 %