กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 479,404.94616,810.38-28.7 %0.013,846.703,116.3077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89396.8094.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 220,774.4913,493.0035.1 %5.05,167.90499.7290.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 337,685.1123,403.9037.9 %5.07,092.361,078.4884.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 114,073.147,743.6045.0 %5.02,957.05296.6190.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1022,056.5117,997.0018.4 %5.04,959.93316.0093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1124,231.6219,878.4818.0 %5.02,959.27302.0089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1219,069.5915,747.6017.4 %5.03,024.32222.0092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1331,353.5924,559.1021.7 %5.03,247.38209.0093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1425,737.1221,200.6017.6 %5.04,057.30373.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 19,559.2316,076.6017.8 %5.04,407.86312.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1613,161.439,894.0024.8 %5.02,691.71380.0085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1715,006.324,782.9668.1 %5.02,927.08224.0092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1837,595.9226,653.5029.1 %5.03,292.47226.0093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1938,493.5930,450.8020.9 %5.03,953.36338.0091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 241,213.4328,792.1030.1 %5.03,943.80128.2596.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2018,564.6511,989.5035.4 %5.02,604.17262.0089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2134,514.6823,146.0032.9 %5.06,008.91722.0088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,997.07353.4692.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23116,514.7715,496.0086.7 %5.03,482.27506.0085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2427,630.8518,469.8133.2 %5.04,766.42330.8893.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2567,959.1625,359.1062.7 %5.04,602.65492.3089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2618,019.449,972.0044.7 %5.04,699.21414.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2731,133.4226,351.0015.4 %5.03,930.30570.0085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2837,516.9527,000.0028.0 %5.04,842.04425.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2921,236.7318,947.0010.8 %5.02,615.20227.3991.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 338,223.1321,789.6043.0 %5.011,421.37339.5897.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3021,985.9510,067.2054.2 %5.03,519.62329.6590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 433,452.5529,673.7011.3 %5.04,063.01228.0094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 535,166.5722,480.0036.1 %5.03,852.09171.0095.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 635,316.0531,300.0011.4 %5.03,575.18188.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 725,295.2013,499.0046.6 %5.04,397.01461.3389.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 830,172.1325,555.0415.3 %5.04,149.84452.0089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 920,831.4811,981.6042.5 %5.03,549.37188.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 16,888.484,991.4427.5 %5.0463.8266.5085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 210,573.857,552.2028.6 %5.0428.1085.5080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน7,853.015,311.8032.4 %5.0416.7035.5491.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,819.382,988.2048.7 %5.0425.5176.0082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง7,041.245,805.2017.6 %5.0474.1176.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6034.8191.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน8,111.403,755.0053.7 %5.0530.3938.0092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,993.902,107.0069.9 %5.0331.1351.2584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 26,008.912,516.8058.1 %5.0381.7433.2591.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย4,923.223,612.0026.6 %5.0463.1182.6582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่7,187.023,845.0046.5 %5.0408.3566.5083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ9,893.417,758.8021.6 %5.0568.75113.0580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน8,389.694,709.2043.9 %5.0621.1838.0093.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน7,490.016,254.0016.5 %5.0473.22103.1378.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม7,468.451,080.2085.5 %5.0488.3942.7591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค6,572.823,500.0046.8 %5.0421.3547.5088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ9,098.2213,641.20-49.9 %0.0452.030.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา9,640.981,761.0081.7 %5.0447.15114.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด6,289.495,279.2016.1 %5.0394.0338.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 16,984.005,829.0016.5 %5.0367.9160.7783.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 215,952.977,521.0052.9 %5.0461.38140.6269.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 38,575.132,279.2073.4 %5.0482.1163.6586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม9,667.303,941.2059.2 %5.0435.3576.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,333.631,227.2077.0 %5.0552.75116.2979.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 27,574.125,249.0030.7 %5.0644.5356.0491.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ33,608.411,298.2096.1 %5.0535.0438.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,484.202,810.0056.7 %5.0454.4052.4288.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0308.0919.5893.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0354.891.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง7,578.276,149.0018.9 %5.0376.5290.0076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.57108.4162.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 28,574.863,453.2059.7 %5.0349.4883.4076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ5,316.821,225.0077.0 %5.0382.9638.0090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี8,711.866,527.0025.1 %5.0452.1995.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0396.9234.2091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,589.631,399.2069.5 %5.0273.8351.2181.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0427.0895.0077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง10,942.427,060.2035.5 %5.0406.57142.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,264.343,047.0051.4 %5.0437.37171.5360.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง8,364.477,514.0010.2 %5.0499.69114.0077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา8,144.184,439.0045.5 %5.0374.16111.9070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง6,553.624,204.0035.9 %5.0420.4876.0081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,996.133,303.0044.9 %5.0328.0842.7587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,421.154,070.1645.2 %5.0487.8233.2593.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,756.633,420.0060.9 %5.0459.9295.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก6,342.684,001.0036.9 %5.0422.7195.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่6,659.114,338.0034.9 %5.0449.5976.0083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 17,866.864,338.0044.9 %5.0430.9776.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 210,397.326,942.2033.2 %5.0256.6738.0085.2 %5.0
รวม 1,819,215 1,416,741 22.12 % 177,874 18,525 89.59 %