สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ315,699.22248,000.0021.4 %5.08,681.441,916.4877.9 %5.0
รวม 315,699 248,000 21.44 % 8,681 1,916 77.92 %