กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต221,230.44412,000.00-86.2 %0.08,346.895,678.4132.0 %5.0
รวม 221,230 412,000 -86.23 % 8,347 5,678 31.97 %