สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ316,179.97602,000.00-90.4 %0.010,910.761,802.0383.5 %5.0
รวม 316,180 602,000 -90.40 % 10,911 1,802 83.48 %