กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 160,396.61245,000.00-52.7 %0.05,367.181,314.1775.5 %5.0
รวม 160,397 245,000 -52.75 % 5,367 1,314 75.51 %