สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 113,242.26122,767.00-8.4 %0.06,158.221,227.4080.1 %5.0
รวม 113,242 122,767 -8.41 % 6,158 1,227 80.07 %