กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ166,229.5234,000.0079.5 %5.05,132.68372.5092.7 %5.0
รวม 166,230 34,000 79.55 % 5,133 373 92.74 %