กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา602,958.69463,084.0023.2 %5.05,454.72797.4185.4 %5.0
รวม 602,959 463,084 23.20 % 5,455 797 85.38 %