กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว178,734.53109,157.0038.9 %5.06,486.524,652.0328.3 %5.0
รวม 178,735 109,157 38.93 % 6,487 4,652 28.28 %