สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์130,752.16106,800.0018.3 %5.07,215.042,953.6059.1 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี12,049.5912,420.00-3.1 %0.03,460.911,085.8968.6 %5.0
รวม 146,679 123,990 15.47 % 11,170 4,287 61.62 %