กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ181,636.25160,200.0011.8 %5.08,018.591,586.0980.2 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,884.262,768.0076.7 %5.0596.52395.1133.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,465.263,005.3013.3 %5.0778.59390.7749.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,270.505,202.10-59.1 %0.08,121.33104.5098.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์3,045.081,695.0044.3 %5.0512.56196.2961.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี11,278.842,784.2075.3 %5.0783.26136.0682.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,369.011,648.3962.3 %5.01,169.40291.9975.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น4,082.683,930.003.7 %1.5897.70182.9379.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,679.632,042.0044.5 %5.0691.37302.1356.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,481.655,229.00-50.2 %0.0398.15249.5537.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,875.252,282.4020.6 %5.0435.37461.39-6.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,813.292,220.0021.1 %5.0492.43580.65-17.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,417.223,619.0051.2 %5.0692.12233.2666.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,471.152,915.0016.0 %5.0635.50623.671.9 %0.5
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,640.292,951.00-11.8 %0.0582.93480.2517.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,479.207,748.78-122.7 %0.0744.73270.7463.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์5,031.162,601.0048.3 %5.0906.05338.7062.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,481.723,616.0019.3 %5.0749.79393.5147.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,323.862,412.0027.4 %5.0700.59740.41-5.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก1,150.144,132.31-259.3 %0.0598.50286.5752.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,555.392,415.0032.1 %5.0915.53660.2527.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,572.78367.6785.7 %5.0448.69225.9449.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,779.802,164.0022.2 %5.0497.43193.1061.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก3,094.054,222.00-36.5 %0.0452.86375.9017.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,680.82870.0067.5 %5.0849.10860.42-1.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,010.563,605.00-19.7 %0.0722.96333.7953.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,026.244,499.00-48.7 %0.0685.19431.7537.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,204.893,987.00-24.4 %0.0694.38487.7329.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,714.711,470.0045.9 %5.0441.41353.6219.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,424.244,360.00-27.3 %0.0733.86271.2563.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,503.283,755.1455.8 %5.0843.40740.0012.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,651.292,379.0034.8 %5.0648.88468.3527.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,507.252,666.0040.9 %5.0548.54306.4044.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,901.691,311.0066.4 %5.0782.30271.5165.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,932.384,413.0010.5 %5.0616.01453.8326.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,130.381,866.0040.4 %5.0405.64197.6051.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,294.653,211.402.5 %1.02,418.47505.0579.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,221.434,254.00-32.1 %0.0746.96330.9555.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,019.051,467.00-44.0 %0.0731.13195.5373.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์1,034.975,918.96-471.9 %0.0486.55513.32-5.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์17,998.035,524.9169.3 %5.0818.211,194.00-45.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,874.712,190.6023.8 %5.0559.12380.0032.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,345.802,303.0031.2 %5.01,051.07570.0045.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 3,175.976,096.62-92.0 %0.0536.2498.2181.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี4,114.873,094.1024.8 %5.01,027.84607.4040.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,043.334,012.14-31.8 %0.0775.68444.9142.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย6,431.404,102.4936.2 %5.02,106.69990.8553.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่8,526.514,711.6044.7 %5.02,669.77698.3473.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก4,017.841,387.0065.5 %5.0939.27279.4770.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,105.264,109.27-0.1 %0.01,101.17457.0458.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,855.00863.0077.6 %5.0901.81436.2351.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,832.343,249.50-77.3 %0.0590.13530.5110.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,082.492,452.4420.4 %5.0549.08244.0455.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,026.492,521.1416.7 %5.0742.99173.8076.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่91,442.432,685.0097.1 %5.030,754.25525.7698.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,864.071,377.0071.7 %5.01,825.511,178.2735.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,588.322,615.0827.1 %5.0469.80125.4973.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,626.501,920.0047.1 %5.0895.23299.2166.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน3,731.523,796.00-1.7 %0.0696.44346.9350.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,585.711,107.0069.1 %5.0434.41221.7549.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 14,696.759,571.0034.9 %5.01,916.90291.1084.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี32,971.4524,438.0325.9 %5.01,533.39862.7543.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 15,052.7611,190.4025.7 %5.01,639.68407.4575.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี18,569.5518,466.000.6 %0.5904.74320.0964.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 19,967.666,666.7666.6 %5.03,355.77756.6877.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,636.1122,977.52-81.8 %0.01,907.19453.5576.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 9,013.358,265.128.3 %4.02,581.03507.8980.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช17,950.8110,871.2839.4 %5.03,022.73414.2386.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 20,022.5511,005.0045.0 %5.02,674.57592.7577.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน9,775.035,791.0040.8 %5.03,527.57294.4691.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 23,039.2816,434.0628.7 %5.01,424.23595.9958.2 %5.0
รวม 708,294 487,997 31.10 % 117,107 31,720 72.91 %