กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ98,948.3860,156.0039.2 %5.05,335.911,425.4673.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่นไม่ครบ5,505.45ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี4,169.924,288.00-2.8 %0.0529.57137.7574.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4,294.1411,040.48-157.1 %0.02,479.49648.0573.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ8,191.92ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ662.64ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย7,594.838,076.77-6.3 %0.01,349.87393.0970.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรีไม่ครบ6,489.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ468.61ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี3,009.1618,456.45-513.3 %0.02,753.25294.9889.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,376.475,274.00-56.2 %0.0869.12170.0580.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่2,551.826,279.19-146.1 %0.03,442.33386.8388.8 %5.0
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ4,444.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ85.15ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)9,336.428,523.008.7 %4.0930.63449.7551.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี16,660.5414,815.7411.1 %5.02,115.29669.0068.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี9,750.2213,747.00-41.0 %0.01,748.64608.0865.2 %0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง11,824.7626,091.63-120.7 %0.02,021.64169.7191.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี24,680.9229,355.00-18.9 %0.01,193.38648.7045.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี23,169.0725,218.00-8.8 %0.01,205.77477.9760.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรีไม่ครบ20,949.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ504.57ประเมินไม่ได้0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี28,862.9624,620.0014.7 %5.01,224.40541.5055.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง21,756.5616,914.0022.3 %5.01,176.26384.1967.3 %5.0
รวม 260,236 259,108 0.00 % 26,627 6,797 0.00 %