กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์92,333.7040,737.0055.9 %5.05,423.46969.9082.1 %5.0
รวม 92,334 40,737 55.88 % 5,423 970 82.12 %