กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง355,873.41465,164.00-30.7 %0.012,395.925,305.5857.2 %5.0
รวม 355,873 465,164 -30.71 % 12,396 5,306 57.20 %