กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน217,626.94183,345.0015.8 %5.010,010.282,431.9475.7 %5.0
รวม 217,627 183,345 15.75 % 10,010 2,432 75.71 %