กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร491,397.2859,548.0087.9 %5.019,709.20721.2696.3 %5.0
รวม 491,397 59,548 87.88 % 19,709 721 96.34 %