กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร164,856.6495,817.0041.9 %5.06,886.742,042.0770.3 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร2,137.052,408.00-12.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,666.57632.0062.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3752.35447.0040.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 169,413 99,304 41.38 % 6,887 2,042 70.35 %