กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ167,234.0533,415.0080.0 %5.05,092.03760.5085.1 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี60,748.0616,520.0072.8 %5.02,577.33138.6794.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์17,820.086,284.0264.7 %5.02,427.18439.8481.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง30,146.927,786.0074.2 %5.02,790.17409.0985.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค40,155.9036,662.008.7 %4.01,489.01619.8658.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น18,568.093,123.0083.2 %5.02,501.90424.1783.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม43,564.6810,120.0076.8 %5.02,421.42451.5881.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี46,878.3510,436.0077.7 %5.01,777.00328.0581.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา12,852.485,335.0058.5 %5.02,950.71664.6077.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา15,770.029,753.6638.2 %5.01,700.99499.1570.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)103,347.058,332.0091.9 %5.04,465.39317.7092.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี37,857.3419,270.0049.1 %5.02,368.36768.9167.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต36,659.148,046.4878.1 %5.01,176.28432.4063.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 14,945.2717,625.00-17.9 %0.01,684.63270.4883.9 %5.0
รวม 648,282 192,708 70.27 % 35,422 6,525 81.58 %