กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน134,942.8176,221.0043.5 %5.05,883.081,495.3374.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร3,542.518,093.00-128.5 %0.0926.60359.8361.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่2,124.032,100.001.1 %0.51,536.01259.7083.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,136.923,886.00-241.8 %0.03,002.54503.5083.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,543.944,576.50-196.4 %0.01,816.64320.2782.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,429.042,320.20-62.4 %0.02,010.94440.3378.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,308.284,991.00-281.5 %0.02,258.43340.2284.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,130.421,776.00-57.1 %0.01,727.76428.1875.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,498.732,997.00-100.0 %0.01,596.35581.5863.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,534.733,966.50-158.4 %0.01,847.49821.8955.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,107.522,014.50-81.9 %0.01,095.11312.7471.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,566.683,391.20-116.5 %0.02,442.14406.4283.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,796.031,343.4025.2 %5.01,695.90354.0779.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,715.601,791.00-4.4 %0.02,533.99751.7370.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่2,561.422,913.80-13.8 %0.03,145.82657.6579.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,187.011,462.00-23.2 %0.01,532.78431.3071.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด832.151,807.20-117.2 %0.01,159.24360.1368.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก2,522.482,690.00-6.6 %0.02,776.41415.6285.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก1,141.241,362.00-19.3 %0.01,047.53326.7668.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,078.412,352.00-118.1 %0.01,041.31326.1968.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนมไม่ครบ3,271.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ410.71ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,932.783,159.00-63.4 %0.03,105.19312.4089.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,246.592,264.00-81.6 %0.02,161.21365.2583.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,262.963,428.00-171.4 %0.02,148.01432.6079.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,864.552,811.00-50.8 %0.0674.06320.4852.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,689.113,884.01-129.9 %0.01,475.12393.6273.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,599.924,127.94-158.0 %0.02,329.53538.3476.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,251.233,175.00-153.8 %0.01,432.20454.8768.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,247.701,485.60-19.1 %0.02,205.82315.4085.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,837.972,727.20-48.4 %0.01,175.51338.1871.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์937.101,048.00-11.8 %0.01,730.94483.6272.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี1,129.933,813.60-237.5 %0.01,509.98648.2257.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,504.863,582.92-138.1 %0.0981.32885.409.8 %4.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,298.201,189.008.4 %4.01,292.23391.5869.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,279.003,012.30-135.5 %0.01,765.27282.1384.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,318.182,816.00-113.6 %0.01,982.60390.0880.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,658.283,800.01-129.2 %0.01,295.32426.7067.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,012.432,346.20-131.7 %0.01,474.91228.7184.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,147.222,744.50-139.2 %0.02,247.79374.3083.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,263.974,041.00-219.7 %0.01,717.53477.5672.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์939.372,266.40-141.3 %0.02,421.30138.7994.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,494.723,316.80-121.9 %0.01,764.87248.0585.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,067.083,608.00-238.1 %0.0532.86283.5446.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,368.312,571.50-87.9 %0.01,587.82234.4685.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร955.213,721.00-289.5 %0.01,437.04352.8275.4 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,168.25799.0031.6 %5.02,427.72441.9181.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,194.371,494.00-25.1 %0.01,414.65344.5475.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,435.441,228.4014.4 %5.01,476.78487.3567.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,660.402,378.00-43.2 %0.02,093.24282.3686.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,114.806.2999.4 %5.01,263.04345.2472.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,454.293,029.60-108.3 %0.01,308.90508.2561.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี931.965,022.00-438.9 %0.01,700.57278.5183.6 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,358.903,358.40-147.1 %0.01,714.97370.8178.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,893.524,343.00-129.4 %0.02,433.11523.0778.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,665.843,644.59-118.8 %0.01,492.29431.7771.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย1,004.232,071.50-106.3 %0.02,308.92351.8584.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,046.323,663.50-250.1 %0.02,033.07254.5087.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,279.882,235.50-74.7 %0.02,122.01733.0865.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,460.121,469.30-0.6 %0.01,896.80534.9171.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,698.793,554.10-109.2 %0.01,106.48646.9541.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,799.474,783.00-165.8 %0.0831.55268.9467.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม978.922,450.40-150.3 %0.0469.54246.0447.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร10,689.624,155.0061.1 %5.0787.27311.2960.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,358.192,500.80-84.1 %0.01,844.05904.8150.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,826.632,720.00-48.9 %0.01,318.89583.7555.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,245.802,415.90-93.9 %0.0652.39187.9471.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,507.993,246.45-115.3 %0.01,771.03280.3584.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ10.05ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ534.20ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,850.284,175.80-125.7 %0.02,471.00408.1083.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์918.461,415.00-54.1 %0.01,940.96331.6482.9 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,391.522,709.12-94.7 %0.01,209.76348.1871.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ2,575.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ201.45ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,108.181,922.70-73.5 %0.0817.53455.6644.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,282.983,581.40-179.1 %0.01,234.35760.3338.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,503.605,509.67-266.4 %0.02,345.21494.8678.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์1,232.554,436.00-259.9 %0.01,985.141,338.2132.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี828.272,126.70-156.8 %0.01,855.75496.1173.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี2,114.231,340.8036.6 %5.02,729.69847.6568.9 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ4,310.936,412.54-48.8 %0.02,098.73448.6578.6 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,146.458,206.92-160.8 %0.02,753.16719.3273.9 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง12,066.2116,542.00-37.1 %0.01,519.10736.2551.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,367.597,589.00-220.5 %0.01,866.71414.0577.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,935.499,775.00-233.0 %0.02,457.62655.4773.3 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,684.824,296.008.3 %4.02,501.40359.4585.6 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย2,340.024,450.00-90.2 %0.01,239.99254.4679.5 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด5,736.829,937.00-73.2 %0.0739.80404.8645.3 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร4,197.579,834.92-134.3 %0.01,222.90329.9073.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,699.158,842.61-32.0 %0.01,091.62896.4617.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,879.715,886.05-20.6 %0.01,543.85444.1671.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่7,670.668,396.61-9.5 %0.03,250.58435.7486.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,676.5614,820.00-122.0 %0.01,965.15744.6562.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด12,087.5612,181.00-0.8 %0.0861.36822.634.5 %2.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา4,178.106,171.00-47.7 %0.03,141.04575.5481.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช7,485.229,759.02-30.4 %0.02,299.02578.0074.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,974.7112,544.98-110.0 %0.01,303.501,035.5020.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,711.424,648.00-25.2 %0.01,534.32644.1158.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง9,756.5215,566.04-59.5 %0.02,471.74565.1577.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ6,059.539,415.00-55.4 %0.0968.00264.0372.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์9,196.7516,631.00-80.8 %0.03,337.37600.2282.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,422.2216,345.39-43.1 %0.02,133.50940.0055.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,911.3027,544.00-113.3 %0.01,115.80138.1587.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,711.4210,983.00-26.1 %0.01,695.47496.4570.7 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี12,472.2312,974.11-4.0 %0.02,588.81679.8673.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต16,086.1330,196.84-87.7 %0.01,526.04716.2553.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด18,229.2621,761.00-19.4 %0.01,103.32276.0575.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท17,169.6446,688.00-171.9 %0.01,081.98481.7855.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช11,549.4719,916.35-72.4 %0.01,350.52576.9757.3 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,974.494,705.67-138.3 %0.0602.52433.7828.0 %5.0
รวม 475,181 662,657 -39.45 % 179,172 49,209 72.54 %