กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์129,478.95119,502.007.7 %3.56,302.051,651.5873.8 %5.0
รวม 129,479 119,502 7.71 % 6,302 1,652 73.79 %