สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี635,266.81385,194.0039.4 %5.07,333.852,406.0167.2 %5.0
รวม 635,267 385,194 39.37 % 7,334 2,406 67.19 %