สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม152,170.22153,033.00-0.6 %0.05,783.02775.0586.6 %5.0
รวม 152,170 153,033 -0.57 % 5,783 775 86.60 %