กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า125,200.80140,000.00-11.8 %0.07,884.146,739.0014.5 %5.0
รวม 125,201 140,000 -11.82 % 7,884 6,739 14.52 %