กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 585,206.50439,085.0025.0 %5.010,335.457,167.8630.6 %5.0
รวม 585,207 439,085 24.97 % 10,335 7,168 30.65 %