กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง506,617.44478,565.005.5 %2.516,254.2317,041.20-4.8 %0.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)16,219.0614,277.0012.0 %5.04,405.555,912.80-34.2 %0.0
รวม 522,837 492,842 5.74 % 20,660 22,954 -11.10 %