กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท267,140.97238,006.0010.9 %5.09,206.725,525.3840.0 %5.0
รวม 267,141 238,006 10.91 % 9,207 5,525 39.99 %