กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์490,408.53312,105.0036.4 %5.06,439.621,033.6083.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย274,229.34259,000.005.6 %2.51,313.41238.2981.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา10,115.372,326.0077.0 %5.043.6863.65-45.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย289,037.81254,000.0012.1 %5.01,831.06971.9846.9 %5.0
สำนักข่าว18,096.7449,000.00-170.8 %0.05,594.531,333.4176.2 %5.0
รวม 1,081,888 876,431 18.99 % 13,391 2,669 80.07 %