กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ205,419.88182,218.5511.3 %5.07,296.334,660.8536.1 %5.0
รวม 205,420 182,219 11.29 % 7,296 4,661 36.12 %