กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 311,878.41181,455.0041.8 %5.014,059.3112,326.9812.3 %5.0
รวม 311,878 181,455 41.82 % 14,059 12,327 12.32 %