กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 122,190.50121,463.000.6 %0.55,926.851,645.3972.2 %5.0
รวม 122,191 121,463 0.60 % 5,927 1,645 72.24 %