กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 130,131.02120,401.007.5 %3.56,073.80878.7285.5 %5.0
รวม 130,131 120,401 7.48 % 6,074 879 85.53 %