กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 399,470.31297,210.0025.6 %5.05,582.921,014.0081.8 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,666.27691.0058.5 %5.049.0835.3228.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,665.08823.0050.6 %5.082.930.9598.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,672.09346.0079.3 %5.093.9137.7059.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,892.221,043.0063.9 %5.065.95109.20-65.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,859.01113.0093.9 %5.062.120.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,718.70410.0076.1 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,749.351,484.0015.2 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,628.561.0099.9 %5.022.3222.001.4 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,718.70867.0049.6 %5.032.7430.008.4 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,766.242,687.302.9 %1.052.8861.50-16.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,248.84389.0088.0 %5.068.0672.37-6.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,641.80581.0064.6 %5.050.0974.57-48.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,921.69868.0054.8 %5.067.9774.54-9.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,660.44568.0065.8 %5.034.6350.87-46.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,682.48245.0085.4 %5.038.4576.50-99.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,267.79413.0067.4 %5.047.2036.4822.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,642.05431.0073.8 %5.043.2771.77-65.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,636.411,108.0032.3 %5.053.7983.77-55.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,511.991.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,775.781,821.5034.4 %5.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,518.661,087.0028.4 %5.048.7472.39-48.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,613.83568.0064.8 %5.055.7654.302.6 %1.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,638.77888.0045.8 %5.069.2878.50-13.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,719.45284.0083.5 %5.053.720.9598.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,158.24581.0073.1 %5.058.2143.1425.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,560.201.0099.9 %5.058.6469.92-19.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,707.29223.0086.9 %5.046.1499.83-116.4 %0.0
รวม 449,712 315,733 29.79 % 6,975 2,314 66.83 %