สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ145,729.7086,000.0041.0 %5.07,336.98845.7088.5 %5.0
รวม 145,730 86,000 40.99 % 7,337 846 88.47 %