กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ94,839.2233,549.0064.6 %5.05,260.87542.6589.7 %5.0
รวม 94,839 33,549 64.63 % 5,261 543 89.69 %