กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน100,655.6528,598.0071.6 %5.05,582.921,484.9373.4 %5.0
รวม 100,656 28,598 71.59 % 5,583 1,485 73.40 %