สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน102,851.9555,000.0046.5 %5.05,213.97893.9682.9 %5.0
รวม 102,852 55,000 46.53 % 5,214 894 82.85 %