สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์184,162.88105,477.3142.7 %5.05,511.001,411.1574.4 %5.0
รวม 184,163 105,477 42.73 % 5,511 1,411 74.39 %