กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ237,481.98179,117.3824.6 %5.09,628.821,566.8383.7 %5.0
รวม 237,482 179,117 24.58 % 9,629 1,567 83.73 %