กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน172,120.81144,247.7716.2 %5.06,911.754,944.6928.5 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,510.677,176.0037.7 %5.01,720.45174.8089.8 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,654.305,987.0038.0 %5.0814.94479.7541.1 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,133.863,514.58-12.1 %0.0987.34222.1577.5 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)7,476.794,309.9942.4 %5.01,524.47139.6590.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,597.36534.0079.4 %5.0662.61150.1277.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,868.781,185.9058.7 %5.0497.16190.0061.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,467.58621.0074.8 %5.0437.80112.1074.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,586.55864.0066.6 %5.01,339.4069.0094.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,790.921,137.0059.3 %5.0603.6057.9590.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,497.421,071.0057.1 %5.0385.48160.5558.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี3,133.00757.0075.8 %5.0691.14152.9577.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,472.52654.0073.5 %5.01,041.51825.6020.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,617.16939.0064.1 %5.0710.7971.9089.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,817.26593.0079.0 %5.0718.58186.2174.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 3,067.59526.0082.9 %5.0591.63282.0052.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,719.27746.0072.6 %5.0707.0570.0690.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,798.701,097.7060.8 %5.0751.67193.0774.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,640.24715.0072.9 %5.0719.44211.7070.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,590.87526.0079.7 %5.0673.30111.1583.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,815.621,394.1050.5 %5.0861.98650.5624.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,647.94456.0087.5 %5.01,008.07228.9577.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,719.46851.0068.7 %5.0606.12142.0076.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,548.00505.5080.2 %5.0531.91170.0568.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,894.431,039.0064.1 %5.0685.78247.0064.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,467.39995.0059.7 %5.0570.1957.0090.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,945.681,155.9060.8 %5.0561.3941.6092.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,328.23691.0079.2 %5.0618.22111.1582.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,660.39866.0067.4 %5.0377.72165.3056.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,170.802,078.6071.0 %5.0397.89408.67-2.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,827.041,361.7051.8 %5.0453.90154.9865.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,996.971,014.0066.2 %5.0615.47111.1581.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,627.47513.0080.5 %5.0657.47235.4564.2 %5.0
รวม 286,211 190,123 33.57 % 30,436 11,529 62.12 %