กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 145,274.4195,889.3134.0 %5.05,607.931,165.9879.2 %5.0
รวม 145,274 95,889 33.99 % 5,608 1,166 79.21 %