กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 193,709.09148,178.4823.5 %5.06,677.251,788.0073.2 %5.0
รวม 193,709 148,178 23.50 % 6,677 1,788 73.22 %