กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ206,375.48206,225.270.1 %0.56,549.061,808.3472.4 %5.0
รวม 206,375 206,225 0.07 % 6,549 1,808 72.39 %