สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย306,170.78229,172.0025.1 %5.012,742.985,230.1459.0 %5.0
รวม 306,171 229,172 25.15 % 12,743 5,230 58.96 %