กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 224,046.94192,757.7314.0 %5.07,011.805,688.5718.9 %5.0
รวม 224,047 192,758 13.97 % 7,012 5,689 18.87 %