กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย165,780.70132,000.0020.4 %5.06,467.763,511.1945.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี12,859.6212,102.965.9 %2.52,034.961,663.4718.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย13,819.6116,381.01-18.5 %0.02,255.161,753.0622.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท10,716.3315,764.00-47.1 %0.01,698.68753.2555.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,604.937,678.0033.8 %5.01,208.43908.2024.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,628.327,793.6138.3 %5.01,360.35488.3064.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี12,813.248,967.2230.0 %5.01,601.21785.6550.9 %5.0
รวม 240,223 200,687 16.46 % 16,627 9,863 40.68 %